Bart Cox

Bart heeft al 20 jaar ervaring in het Adviseren, Begeleiden en Coachen van ondernemers. Daarbij heeft de ondernemer als mens altijd centraal gestaan.
Inzicht in je eigen persoonlijke competenties is van levensbelang voor de groei van je bedrijf. Alleen door herkenning en acceptatie van je ontwikkelpunten kun je een succesvolle strategie kiezen.

bart@zoso.nl / 0492 78 51 03