PantaPresenter

Case: PantaPresenter

PantaPresenter is een leer-platform van PantaMedia. Dit leermiddel wordt binnen allerlei opleidingen, scholen en bedrijven ingezet om interactieve lessen te maken.

Wij hebben als ondersteunende ontwikkelaars meegewerkt aan de bouw van een nieuwe versie van PantaPresenter, en staan nog steeds paraat voor optimalisaties en uitbreidingen.

Zowel frontend als backend

De website van PantaPresenter bestaat uit zowel een frontend- als een backend omgeving. De frontend omgeving is de website waar de student inlogt, hier kan deze arrangementen bekijken die aan hem/haar zijn toegewezen. Een arrangement bestaat uit een aantal modules die doorlopen dienen te worden. In deze modules wordt specifieke informatie uitgelegd, en worden hierover vragen gesteld. Sommige modules moeten worden afgesloten door middel van een eindtoets. Ook kunnen leraren en coaches bijvoorbeeld inloggen in deze omgeving om de voortgang van de studenten te volgen.

De backend is voornamelijk bedoeld voor de content ontwikkelaars. Zij zijn degenen die de modules samenstellen. Dit gebeurt veelal door PantaMedia zelf, maar kan ook gedaan worden door de school of het bedrijf dat het platform gebruikt.

Diverse mogelijkheden binnen modules

Een module bestaat uit één of meerdere hoofdstukken, waaraan pagina's met diverse elementen hangen. Er zijn een aantal verschillende elementen beschikbaar zoals; tekst weergave (met optioneel een afbeelding), video fragmenten, simulatie mogelijkheden en vraag elementen (o.a. meerkeuze, sorteren, koppelen, fill in the blanks, open antwoord, etc.). Binnen de vraag elementen zijn allerlei instellingen mogelijk, bijvoorbeeld of het antwoord op een vraag al dan niet gewijzigd mag worden. Optioneel is de module af te sluiten met een eindtoets. Deze eindtoets bestaat ook weer uit diverse elementen, en wordt voorzien van een eindcijfer.

(Belangrijke) randzaken

Een platform zoals deze bestaat verder natuurlijk uit veel onderdelen die het laten draaien. Zo kunnen er gebruikers aangemaakt en beheerd worden en moeten er betalingen en activaties gedaan kunnen worden om toegang te krijgen tot diverse arrangementen. Naast dat er op het platform zelf gebruikers aangemaakt kunnen worden, zijn er ook LTI koppelingsmogelijkheden. Zo kan er vanuit een extern platform gebruik gemaakt worden van PantaPresenter.

Een platform zoals dit blijft altijd in ontwikkeling. Er is altijd wel iets te optimaliseren of een nieuwe uitbreiding om toe te voegen!

A wise man once said:

"Nee heb je, ja kun je krijgen.
Neem contact op."